Borgen & Engen

Odd Rune sin farside består av Borgen og Engen.

Dette er to slekter som jeg har funnet forfedre tilbake til slutten av 1700-tallet til. Vi skal nå se litt på disse to slektene.

Borgen

Borgen-slekten har sitt opphav fra Rissa i Trøndelag og gården Kvernsjøli hvor Knut Borgen og Kristine Denstad bodde. Her satte de opp nytt våningshus i 1920 og nytt uthus i 1932. En del ny jord dyrka de også. Knut drev ellers som slakter, kjøpte dyr i distriktet og solgte slakteriproduktene i Trondheim.

Knut og Kristine fikk til sammen 9 barn. Et av disse barna er min farfar Ole som flyttet til Oppdal hvor han traff Margit Lovise Engen som han ble gift med og fikk 4 barn med.

Knut og Kristine Borgen


Gården på Kvernsjøli ble etter at Knut og Kristine døde, overtatt av deres nest yngste sønn, Konrad og hans kone Borghild født Havstein. I tillegg til gården drev de pelsdyrfarm og kjøp og salg av levende dyr.

Hurtiglinker

Kontakt oss

Kontakt oss
Våre etternavn
Vår historie

Tips!

Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her