Høistad & Lauvålien

Odd Rune sin morside består av Høistad og Lauvålien.

Dette er to slekter som jeg har funnet forfedre tilbake til begynnelsen av 1700-tallet til. Vi skal nå se litt på disse to slektene.


HØISTAD

Jeg har klart å spore Høistad-slekten tilbake til Ole Jonsen Voldslien som ble født 28 februar i 1759 i Vestre Slidre. Det er usikkert på hvorfor han kom til Vestre Gausdal kommune som det het den gangen, men man kan jo anta at det skyldtes jobbmuligheter på gård eller i skog som var de viktigste næringene i kommunen den gangen. Her ble han gift med Ambiør Jacobsdatter Svendsrudlien som ble født i 1765. De giftet seg den 24 jun 1789 og bodde da i Svendsrudlien i Vestre Gausdal.

Ole og Ambiør fikk til sammen 9 barn, 6 gutter og 3 jenter. En av guttene var Hans Olsen som er stamfar for Høistad-slekta.

Hans Olsen ble født 26 november i 1797 i Svendsrudlien, men flyttet noen ganger i løpet av livet. Han ble først gift den 7 august 1819 med Marit Syversdatter Frøyse som var født i 1777, men døde 4 mai 1834. De fikk 2 barn sammen. Etter at Marit døde, giftet Hans seg på nytt den 11 desember 1834 med Anne Johnsdatter Voldbakken fra Voldbakken i Østre Gausdal. Hans og Anne fikk 4 barn sammen, 2 gutter og 2 jenter. Den andrefødte gutten var John Hansen som ble født 26 desember 1841 på Ropphaugen i Bødal i Vestre Gausdal.


John Hansen Møllerstuen (1841-1920) og Mathea Hansdatter Grytehagen Møllerstuen (1841-1917)


John var født husmannssønn på Bjerkehage i Bødal i Vestre Gausdal, men flyttet etterhvert til Ropphaugen som også ligger i Bødal. Han giftet seg den 28 november 1866 med Mathea Hansdatter Grytehagen. Mathea var født den 2 juli 1841 og var datter til Hans Hansen Grytehagen og Mari Olsdatter Engelandseie fra Østre Gausdal.

Mathea og John fikk 10 barn sammen, 5 gutter og 5 jenter. Den ene gutten ble født 22 mars 1887 og fikk navnet John Johnsen Møllerstuen. På denne tiden bodde familien i Møllerstuen i Kalstadbaklia i Forset i Vestre Gausdal og far John Hansen jobbet som møller.

John Johnsen Møllerstuen giftet seg med Rønnaug Frøise Brenden som var født 18 januar 1885 og kom fra Frøysestuen i Lom i Gudbrandsdalen, hvor hun vokste opp hos sin bestemor og bestefar på garden Frøise. Hun flyttet til Gausdal i 1907. De ble gift 21 mai 1909.

De første 6 årene de var gift, bodde de i Møllerstuen, men i 1915 kjøpte de garden Kalstadkleiva av Simen Forset. Garden ligger ganske langt oppe i Kalstadbaklia i Forset. Etter hvert fikk garden navnet Høistad som da også ble slektsnavnet. På garden hadde de 3 kyr, 2 griser, 3 sauer og 4 sølvrev. Gården besto av våningshus, låve og fjøs.

John og Rønnaug fikk 9 barn. Deres førstefødte og min bestefar, Hans Høistad, ble født 27 juni 1909. Hans døde dessverre så altfor tidlig (1956) i en alder av 47 år. Da han døde, hadde han verv som ordfører i Vestre Gausdal kommune.

John jobbet som sagmester og omkom ved ei tragisk arbeidsulykke på Kalstadsaga mens han satt og slipte et sagblad da taket raste sammen over han og han havnet oppå sagen den 24. april 1931. Rønnaug overtok da gården Høistad og bodde der frem til sin død den 30 desember 1973.


Hans Høistad (1909-1956)

Hurtiglinker

Kontakt oss

Kontakt oss
Våre etternavn
Vår historie

Tips!

Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her