Lysgård og Knutson

Carina sin morsside består av Lysgård og Knutson.

Lysgård

Lysgård-slekta har sitt opphav på gården Bøasæter Nesto i Oppdal i Sør-Trøndelag. Denne gården har vært i Bøasæter-slekta sin eie fra 1666 og frem til 2003.


Det var på denne gården Ole Olsen Bøasæter ble født den 11. april 1840. Han var sønn av Ole Olsen Bøasæter (1808-1884) og Randi Arntsdatter Vognild (1816-1871). Randi kom fra gården Trenga på Vognill i Oppdal.

Odelen på gården gikk til Ole Olsens storebror, som også het Ole Olsen (1834-1926), og Ole Olsen (1808-1884) flyttet derfor som så mange andre oppdalinger nordover til Målselv. Her kjøpte han et gårdsbruk i Iselvmoen som het Lysgård. Han ble gift med Karen Olsdatter (1853-1917) og de fikk til sammen 11 barn. Den nest eldste sønnen, Ole (1875-1948), overtok etterhvert gården og tok da etternavnet Lysgård.

Ole O Lysgård ble i 1904 gift med Ida Jakobsdatter Holmestrand (1883-1970). Ole og Ida fikk 9 barn. Et av disse barna, var Carinas bestefar, Fridtjof Lysgård (1920-2003). Fridtjof ble gift med Ingrid Knutson (1922-2002).


Gården Bøasæter Nesto hvor Ole Olsen Bøasæter ble født i 1840

(Foto: Carina Lysgård 2022)
Hurtiglinker

Kontakt oss

Kontakt oss
Våre etternavn
Vår historie

Tips!

Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her